O Pazo do Arco

Avda. Hispanidad 89

TOSTA DO PAZO (todos os días) de 13:00 a 15:00 e de 19:00 a 24:00