Bar Batoque

C/ Enrique Xabier Macías 6

SECRETO DE CAMEMBERT (de luns a sábado) de 13:00 a 16:00 e de 20:00 a 24:00