A Casa do Norte

C/Alfonso X el Sabio 4

BACALLAO NORTEÑO (de luns a domingo) de 12:00 a 14:00 e de 20:00 a 23:00